Ömer Hayyam rubaileri ne anlatıyor?
Ömer Hayyam günümüzden bin yıla yakın bir süre önce İran'da yaşadı ve o devirde o ülkeye Selçuklular hakimdi. Hayyam Selçuklu idaresi altında önemli görevler yapan bir hekim, gök bilimci ve ilim adamıydı. Aynı zamanda matematikle ilgileniyordu. Hayyam, kimseye göstermek için değil de sadece düşüncelerini ifade etmek için bazı rubai adında şiirler kaleme aldı.

Hayyam'ın ilginç sözleri

Hayyam'ın rubaileri yüzyıllar sonra şöhret kazandı ve önemi anlaşıldı. Ömer Hayyam şiirlerinde dünyanın geçiciliğinden ve dünya işlerine umut bağlamanın beyhudeliğinden söz etmişti. Ömer Hayyam sözleri sık sık eski hükümdarların toprak olmasından, tüm insanların yok olup gitmesinden söz ediyordu. Hayyam bu yüzden kendini gündelik eğlencelere vermeyi tavsiye ediyordu. Bu yüzden onun sözleri yüzeysel bir şekilde de anlaşılabilirdi. Ama daha derine bakılırsa Hayyam çok önemli bir mesaj vermişti.

YOUR REACTION?