Doğunun Fatihi Yavuz Sultan Selim'in Hayatı
Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 tarihinde doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Dulkadiroğulları beyliğinden olan Gülbahar Hatun'dur.

1512 yılında,42 yaşındayken tahta geçti.Tahta geçmesi de olaylı olmuş,bir bakıma tahtı söke söke ele geçirmiştir.Babası Sultan 2.Beyazıt'ın yaşlılığından ve uzun zamandır kötü giden devlet işlerinden ötürü saltanatı terk etme kararı alması üzerine harekete geçti.Gerek padişah 2.Beyazıt,gerekse devlet erkanı 3 şehzade arasından Şehzade Ahmet'in tahta çıkmasını desteklemekteydi.Ancak Selim yaptığı hamleler ve yeniçerilerin de desteğiyle tahta oturmayı başardı. 

Tarih , iki Türk devletini karşı karşıya getirmişti. Ancak, bir 'Cihan İmparatorluğu' olan Osmanlı'nın Doğu Anadolu'da ve Ortadoğu'da hâkimiyetini kurmadan Batı'ya açılması mümkün değildi. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail ve Sünni Memlük devleti ile yaptığı bu savaşlardan dolayı Türk ve müslüman kanının dökülmesine sebep olmakla suçlanır.Ayrıca Anadolu'da 40.000 aleviyi katlettiği iddia edilir.Ancak,değişen dünya şartlarını okuma başarısıyla Yavuz Sultan Selim daha 1500'lü yılların başlarında Hint okyanusuna yerleşerek İslam âleminin sömürgeleştirilmesi için girişimlere başlayan Portekizli sömürgecilere karşı Memlüklulerin direnemeyeceğini görmüş,Hrıstiyan Avrupa sömürgeciliğinin azgın emellerine karşı durabilmenin tek yolunun doğudaki bütün İslam devletlerini tek bir güçlü devlet çatısı altında birleştirmek olduğunu anlamıştı.

Bu sayede daha henüz başlangıçta bu bölgenin ve islam aleminin kapıları Avrupalı sömürgecilere kapatılmış ve bir sur gibi 4 asır boyunca dimdik durabilmiştir.Anadolu'daki alevi-Türkmen kıyımıyla ilgili olarak da yerli ve yabancı tarihçiler 40.000 rakamının çok şişirilmiş bir sayı olduğunu,ordusundaki Yeniçerilerin tamamı 'Bektaşi' olan ve Oğuz Kayı Boyu'ndan Türkmen asıllı bir padişahın, böyle bir katliam yapmasının düşünülemeyeceğini söylerler.

Yavuz Sultan Selim sadece 8 yıl süren hükümdarlığı süresinde Osmanlı Devleti'ni maddi ve manevi olarak asırlarca ayakta tutacak sağlıklı bir bünyenin temellerini atmıştı ;dolu bir hazine, güçlü bir ordu ve iç karışıklıklara son verilmiş bir devlet... Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun oğlu Kanuni Sultan Süleyman döneminde altın çağını yaşamasına zemin hazırlamıştı...

YOUR REACTION?